Uber Eats / Supermarket Art Fair / 2021

Foto Helena Fernández-Cavada

Audiell och Visuell Närvaro / Inter Arts Center / 2021

Foto Paulina Simon

Mellan Plikt och Tristess / Artipelag / 2021

Plug-Fair, through a glass darkly / Lahti Fringe Festival / 2020

Tasting unknown spearmint mouth / Limbo Limbo / 2018

Foto Alex Fisher

Set-Up / Panora / 2020

Junipers Barn / Self-made Capital / 2020

Ett äpple köpt 11 gånger / London / 2020