Titel: Audiell och visuell närvaro
Plats: Inter Arts Center
Tillkomstår: 2021
Teknik: Performance
Mått: Deltagaren bestämmer tiden ( 2- 45 min)

En deltagare sitter på en stol med ryggen vänd ut mot rummet och en annan dröjer bakom. Situationen kan fritt utforskas inom givna begränsningar. Stycket visades under tre dagar och var synligt för en större publik genom en glasvägg.


➞ Video IAC 2021