Titel: Junipers barn
Tillkomstår: 2020
Teknik: Performance
Mått: 10 minuter

Ett ogräs grävs upp och ges till en förbipasserande. Verket har tidigare utförts i London, Amsterdam och Berlin.