Titel: Ett äpple köpt 11 gånger
Tillkomstår: 2020
Teknik: Performance och installation
Mått: 80 cm x 20 cm

Ett och samma äpple köps upprepade gånger från olika butiker. Verket har uppförts i Malmö, Helsingborg och London